CONFERENCE COMMITTEES

CONFERENCE CHAIR

Baiba JANSONE (Latvia)  

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PROGRAMME COMMITTEE

Chair Vija KLUŠA (Latvia)   Co-Chairs Mojca KRŽAN (Slovenia) Indriķis MUIŽNIEKS (Latvia) Inga KADISH (USA)   Members Ago RINKEN (Estonia) Valdis SEGLIŅŠ (Latvia) Valdis FOLKMANIS (Latvia) Emilio CLEMENTI (Italy) Maija DAMBROVA (Latvia) Ingolf BLASIG (Germany) Ruta MUCENIECE (Latvia) Gustavs LATKOVSKIS (Latvia) Thomas van GROEN (USA) Edgars LIEPIŅŠ (Latvia) Augustas PIVORIŪNAS (Lithuania) Pēteris ALBERTS (Latvia) Una RIEKSTIŅA (Latvia)  

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Chair Zane DZIRKALE   Members Līga ZVEJNIECE Linda KLIMAVIČIUSA Kristīne SALENIECE Jana NAMNIECE Jolanta PUPURE Reinis VILŠĶĒRSTS Jolanta UPĪTE Karīna NARBUTE Līga SAULĪTE Ineta POPĒNA Vladimirs PIĻIPENKO Kaspars JĒKABSONS Juris RUMAKS Elga POPPELA

POSTER AWARD COMMITTEE

Chair Inga KADISH (USA)   Members Ruta MUCENIECE (Latvia) Ago RINKEN (Estonia)